Skab en ramme om arbejdet

Inviter foreninger og erhvervsliv og hjælp hinanden med at besvare følgende spørgsmål – og så er I igang.

  1. Ved I, hvad I har at tilbyde? Har I et fælles billede af, hvem I er? hvad I kan? Og hvad I gerne vil /drømmer om for jeres lokalområder?
  2. Hvor tydeligt er det særlige, som I har at byde på? (Måske ved I det ikke selv, så spørg andre)
  3. Hvordan matcher det, som I har at byde på de aktuelle trends i samfundet?

Bruger I jeres ressourcer bedst muligt?
4. Hvor mange foreninger  og dermed bestyrelser har I?
5. Hvordan arbejder I sammen – og om hvad gør I det?
7. Hvor aktive er jeres medlemmer / jeres lokalområde?

Hvordan kommunikerer I det:
4. Hvem skriver I til på jeres hjemmeside?
5. Er der et menupunkt  f.eks “Overvejer du at flytte til vores område” med link til personer, der gerne vil være behjælpelig med information og kontakter?
6.Er der noget om: “Overvejer du at etablere virksomhed i vores lokalområde”?
7.Er det et menupunkt “Velkommen” ?
8. Kan man downloade en introduktionsfolder til området? eller de aktuelle vandre- / cykel- / rideruter? eller …?
9. Hvordan finder man de lokale Facebook-grupper?
10. Hvor findes lokale opslagstavler?

Modtagelse og fastholdelse af tilflyttere
11. Er der en form for modtagelse af nye beboere? Er det organiseret eller er det lidt tilfældigt?
12. Har foreningerne nogle traditioner eller spilleregler, når der kommer nye til lokalområdet / i foreningen?
13 . Hvor nemt er det at komme ind i fællesskabet hos jer?
14. Samler I op på erfaringerne?
15, Spørger I tilflyttere efter en periode om de trives, om de har gode ideer til, hvad der kan gøres bedre?

Det er vigtigt at vide noget om tendenser i samfundet og trends – folk vil gerne flytte på landet, men ikke på bøhlandet. Og det har også været en del af vores landbo-kultur at have et kendskab til, hvad der rører sig.

Læs mere her om de 4 store tendenser i 2015: Teknologisk udvikling – Deleøkonomi – Urbanisering – Ændring i mentalitet Tryk her

Hvorfor har vi brug for tilflyttere?

Brug et par minutter på at besvare dette spørgsmål, før du kan læse, hvad vi mener om det her: Derfor har vi brug for tilflyttere!

Gør det nemt at finde jer og tydeligt, hvad I har at byde på

Mona Hvid og Henrik Olsen facilciterer borgermøde
Mona Hvid og Henrik Olsen facilciterer borgermøde

Jeres hjemmeside skal enten være levende og aktiv eller kun give nogle oplysninger om det mere stationære og derudover henvise enten til personer eller f.eks. Facebook, hvor der er mere aktivitet.

Gør det nemt at finde en bolig

Samarbejde med ejendomsmæglerne f.eks. at der linkes til jeres hjemmeside, når ejendomsmægleren tilbyder et hus til salg i jeres område, eller omvendt,
at I nemt kan linke til de huse, som ejendomsmægleren har til salg i jeres område.
I kan også tilbyde ejendomsmæglerne, at potentielle tilflyttere kan høre mere om området via kontaktpersoner – nogle steder kaldes de bosætningsambassadører, og hav gerne flere af slagsen: en ældre, en småbørnsfamilie, en ung ….

Hav gerne lejeboliger parat

Mange vil gerne afprøve om det er sagen at tage springet og flytte til jeres område, derfor er det en god ide, hvis I kan gøre det tydeligt, hvad der er af gode lejeboliger. Ikke mindst i områder, der har lang liggetid på huse, der er til salg, er det vigtigt at have gode lejeboliger, der er SYNLIGE.
Lejeboliger kan også anvendes til prøvebolig, udlejning i korte periode (her kan det være en fordel at bruge deletjenester, som f.eks. AirBnB)

 

 Tag imod

Det er ikke bare naboerne, der kan tage imod, men også gerne lokalområdet.

Bosætningsambassadører – her linkes til et tidligere projekt, hvor 3 lokalområder kvalificerede bosætningsambassadører, hvor især erfaringerne fra Vestmøn er beskrevet.

Lokale tilflyttermøder, hvor man et par gange om året inviterer tilflyttere til møde. Kunsten er at sikre sig, at de bliver inviteret. Formen er forskellig, hvor nogle steder er det foreninger, der præsenterer hvad de tilbyder, andre steder er det mindre uformelt med en lille sammenkomst.

Her er opsamlingen fra et lokalområdets første tilflyttermøde
– Mere konkret præsentation af foreninger (på papir)
– Målrette mødet til dem, der kommer
-Spørge ved tilmelding  eller lave en præsentationsrunde (dette vil altid være en god ide, hvis der ikke er mange)
– hent inspiration på siden med tilflytterinfo

Fortæl, hvordan man kan komme ind i fællesskaberne – sikre jer, at I reelt tager imod. Læs nedenfor: Alle områder er meget åbne?

Hvordan vil I gøre det nemt for tilflyttere?

– at blive integreret?
– at gøre hverdagen lettere?

Mange områder ønsker at få flere børnefamilier, der flytter til – hvordan kan I gøre hverdagen lettere for dem, der måske endda bruger meget tid på transport?
I kan jo starte med at opremse alle de ting, som man gerne skal nå som børnefamilie, og se om der er noget, som I kan tilbyde læs mere her: Ingen jobsucces uden bedstemor som babysitter

 Bed om feedback

men kun hvis I mener det!!!!

Inviter gerne tilflytterne igen ca 1 år efter tilflytning om spørg dem om, hvordan det har været at flytte til:
– Hvad har været godt?
– Hvad kan gøres bedre?
– Hvad ser I af muligheder / potentialer i området?

Her er lidt billeder fra et “Nysgerrighedsmøde” som vi holdt på Mors – Vi valgte at bruge den gamle smedje og brugte gamle kabeltromler til borde, og så var der selvfølgelig en kæmpe hjemmebagt snegl og friske jordbær. Utraditionelle mødelokaler giver ofte en lettere og mere uformel stemning end traditionelle mødelokaler.

 

Vi kan ikke overkomme mere!

Vi mangler frivillige, og det er altid Tordenskjolds soldater, der skal trække læsset.

Sådan har det lydt siden den første undersøgelse af frivilligt arbejde tilbage i forrige årtusind – i 1930-erne lød den samme klagesang, som vi hører i dag. Men det kan der gøres noget ved. I forbindelse med projektet er der udviklet et seminar for bestyrelser og lokalråd, hvor I arbejder med, hvad er bestyrelsens/ lokalrådets arbejde, og hvad der ikke er deres job. Bestyrelsesarbejdet har ofte et dårligt image, og det er rigtigt spændende, hvis man har fået det organiseret ordentligt  –  Bestyrelsesseminar

I skal heller ikke overkomme mere, men måske bare styrke jeres evne til at spotte ressourcer og muligheder, og arbejde med motivation  – og ikke mindst GIV PLADS.

Alle lokalområder er meget åbne?

-sådan oplever vi i hvert fald os selv, og som tilflytter vil man måske ikke sige noget andet, medmindre at man bliver spurgt på en måde, som signalerer, at det vil vi gerne høre.

På en tur til Midtsverige for at se på landdistrikter, blev Mona Hvid vist rundt af en ældre kvinde i lokalområdet, og hun kunne ved næsten hvert hus fortælle, hvilken slægtning der boede der.
“Hvor nemt er det at flytte hertil?”
“Jaaa, så tills någon annan frågade som du, så vi tyckte, att det var lätt”

Et lokalområde, som synes, at de gør meget for at tiltrække tilflyttere og byde dem velkommen, havde aldrig hørt denne historie, hvis den ikke var blevet fortalt til Landliv. “Som tilflytter ville vi gerne spille badminton, så vi gik op på skolen den aften, hvor der var indskrivning. Den venlige dame kunne fortælle os, at vi kunne få tirsdag aften kl. 21-22 eller fredag morgen kl. 6-7. Jeg kunne jo se, at der var masser af andre muligheder på hendes papir og spurgte til dem. “Nej, dem kan I ikke få, der er nogle, der plejer at spille der – de er ikke kommet i aften, men det er deres tider” Jeg blev så skuffet, og vi kører til den nærmeste by og spiller og dyrker alle vores fritidsinteresser der.”  Den manglende mulighed for at komme ind i fællesskabet gjorde også, at der ikke var nogen loyalitet overfor de lokale handlende – og hvorvidt de blev nogle af de 25 %, der flytter igen inden der er gået 2 år, vides ikke.

Eksempler

Fra Udviklingsplan Husby–Tanderup.dk: “Landsbyguiden tager snarest imod nytilflytterne og aftaler en kort introduktion til nærområdet og til lokalområdet.
Der udleveres en folder om mulighederne i lokalområdet. Måske har de allerede fået den hos ejendomsmægler, på biblioteket, hos en af de butikker som forsyner lokalområ- det eller de har downloaded den fra hjemmesiden. Folderen revideres løbende og mindst en gang årligt. Er nytilflytterne på Facebook sendes snarest en ”venneanmodning” til at deltage i lokalområdets Facebook-gruppe” fra Husby-Tanderup.dk´s Udviklingsplan